Báo cáo Thủ tướng xử lý đơn vị không báo cáo giá khẩu trang
Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ với hình thức xử lý nghiêm đơn vị ko gửi báo giá và bảng phân tích giá khẩu trang và đồ phòng dịch.

Bộ Y tế cho biết, tới nay, còn nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo về cơ quan này theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ Chỉ đạo quốc gia với phương án kịp thời tổ chức sắm sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế thông tin sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ với hình thức xử lý nghiêm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Việt Nam hiện với 38 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, trong đó với khoảng mộtmột đơn vị sản xuất quy mô to với năng lực sản xuất một.hngười nào45.000 chiếc/ngày.

Trước đó, ngày một8/3, Bộ Y tế đã với công văn số một35hngười nào/BYT-TB-CT đề nghị những đơn vị khẩn trương tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất khẩu trang y tế, y phục phòng, chống dịch gửi về Bộ Y tế trước ngày hngười nào0/3 và một số đơn vị trước ngày hngười nào5/3, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia với phương án kịp thời tổ chức sắm sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ: “Ngoài số liệu vật tư y tế chống dịch đã cam kết, những đơn vị cần rà soát khả năng và năng lực sản xuất thực tế tại thời khắc hiện tại và sắp tới gồm báo cáo về vật liệu, hợp đồng đã ký, nhân lực…, xem xét cam kết phân phối thêm số lượng vật tư y tế phòng, chống dịch trong diễn biến hiện nay”.

Trường hợp đơn vị gặp trắc trở về vật liệu sản xuất, đề nghị xem công văn số một485/BYT-TB-CT ngày hngười nàohngười nào/3/hngười nào0hngười nào0 kè cổm theo công văn này để với kế hoạch sản xuất.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *