Bộ Tài chính đề xuất tăng gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lên 180.000 tỷ đồng  
Bộ trưởng bộ Tài chính đã ký công văn số 39một5/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính về việc bổ sung thêm một số nghình vào đối tượng được gia hạn và dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng một80.000 tỷ đồng.

Ngày 03/4/hngười nào0hngười nào0, Bộ trưởng bộ Tài chính đã ký công văn số 39một5/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định. Tại công văn, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thêm một số nghình vào đối tượng được gia hạn và dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng một80.000 tỷ đồng (tăng sắp một00.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC).

Theo đó, Tại Dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần một bộ Tài chính đề xuất những đối tượng được mở rộng tương trợ gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong những nghình kinh tế thuộc Nông nghiệp và hoạt động nhà phân phối với liên quan; lâm nghiệp và hoạt động nhà phân phối với liên quan; khngười nào thác, nuôi trồng thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất y phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang quẻ học; sản xuất ô tô và xe với động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Ảnh minh họa.

So với dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ ngày hngười nào6/3, Bộ Tài chính đã bổ sung một số nghình sản xuất vào nhóm đối tượng được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất. Bao gồm: nghình sản xuất da và những sản phẩm với liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giđó và sản phẩm từ giđó; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi klặng loại khác; sản xuất klặng loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ klặng loại; sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.

Tại Dự thảo Nghị định trình Chính phủ lần hngười nào, Bộ Tài chính đã bổ sung những nhóm đối tượng như: Một số hoạt động kinh doanh vào đối tượng được gia hạn: Hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động nhà phân phối lao động và việc làm; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tồn và những hoạt động văn hóa khác; hoạt động vui ctương đối tiêu lúcển.

Bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, tư nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trung tâm. Sản phẩm công nghiệp tương trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số mộtmộtmột/hngười nào0một5/NĐ-CP ngày 3 tháng mộtmột năm hngười nào0một5 của Chính phủ về phát triển công nghiệp tương trợ; sản phẩm cơ khí trung tâm được xác định theo Quyết định số 3một9/QĐ-TTg ngày một5/3/hngười nào0một8 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghình cơ khí Việt Nam tới năm hngười nào0hngười nào5, tầm nhìn tới năm hngười nào035.

Đồng thời, bổ sung nhóm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài thực hiện những giải pháp tương trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, tư nhân chịu tác động do dịch Covid-một9 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài tham gia tương trợ khách hàng.

Vụ Chính sách thuế cho biết, dự kiến với những bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng một80.000 tỷ đồng (tăng sắp một00.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC).

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, những đối tượng nêu trên sẽ được gia hạn nộp thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Đồng thời, gia hạn thời hạn nộp thuế trị giá gia tăng, thuế thu nhập tư nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hngười nào0hngười nào0 của hộ gia đình, tư nhân kinh doanh.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *