Các ngân hàng sắp miễn, giảm mạnh phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo những tổ chức cung ứng nhà sản xuất thanh hao toán giảm phí nhà sản xuất chuyển tiền nhanh hao liên nhà băng sở hữu trị giá nhỏ cho người sử dụng nhà sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 7hngười nào7/NHNN – TT về việc ứng dụng chính sách miễn, giảm phí nhà sản xuất thanh hao toán.

Chương trình miễn, giảm phí nhà sản xuất, dự kiến ứng dụng từ ngày hngười nào5/hngười nào. (Ảnh minh họa)

Theo nội dung của văn bản trên, nhằm triển khngười nào những giải pháp về phát triển thanh hao toán ko sử dụng tiền mặt và đẩy mạnh thanh hao toán điện tử đối với nhà sản xuất công theo Nghị quyết số 0một/NQ-CP và Nghị quyết số 0hngười nào/NQ-CP năm hngười nào0hngười nào0 của Chính phủ, Công ty Cổ phần thanh hao toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã xây dựng Chương trình miễn, giảm phí nhà sản xuất.

Trong đó, miễn phí chuyển mạch đối với những giao dịch thanh hao toán trực truyến (trực tuyến) những nhà sản xuất công (dự kiến ứng dụng tới hết tháng mộthngười nào/hngười nào0hngười nào0). Giảm phí chuyển mạch đối với những giao dịch chuyển tiền nhanh hao liên nhà băng sở hữu trị giá nhỏ (từ 500.000 đồng/giao dịch trở xuống) từ một.800 đồng/giao dịch xuống 500 đồng/giao dịch (dự kiến ứng dụng từ ngày hngười nào5/hngười nào/hngười nào0hngười nào0).

Để xúc tiến phát triển thanh hao toán ko sử dụng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị những tổ chức cung ứng nhà sản xuất thanh hao toán khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng dụng những chính sách miễn, giảm phí nhà sản xuất thanh hao toán điện tử nhằm tương trợ trực tiếp cho người sử dụng nhà sản xuất, thích hợp với Chương trình miễn, giảm phí của NAPAS.

Cụ thể, miễn phí đối với những giao dịch thanh hao toán trực tuyến (trực tuyến) những nhà sản xuất công thực hiện trên Cổng nhà sản xuất công quốc gia, Cổng nhà sản xuất công của những bộ, nghình, địa phương.

Giảm phí nhà sản xuất chuyển tiền nhanh hao liên nhà băng sở hữu trị giá nhỏ cho người sử dụng nhà sản xuất như thời kì ứng dụng, mức phí giảm tối thiểu tương đương với thời kì, mức phí giảm mà NAPAS ứng dụng đối với những nhà băng thành viên (một.300 đồng/giao dịch).

Khuyến khích những tổ chức cung ứng nhà sản xuất thanh hao toán thực hiện mức phí giảm to hơn mức phí giảm của NAPAS nhằm tương trợ thị trường, thực hiện tốt Nghị quyết số 0một/NQ-CP và Nghị quyết số 0hngười nào/NQ-CP năm hngười nào0hngười nào0 của Chính phủ.

“Trong quá trình triển khngười nào thực hiện, nếu sở hữu khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh hao toán) để theo dõi, tổng hợp và phườngi hợp ngiên cứu, xử lý”, nội dung của văn bản cũng nêu rõ.

Hoàng Mngười nào

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *