Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân sẵn sàng giải cứu doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân sẵn sàng giải cứu doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

On

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-một9, nhiều doanh nghiệp và người lao động lảo đảo. Một số doanh nghiệp đang “chết lâm sàng”, người lao động kiệt quệ tài chính. Hàng loạt nhà băng đã thực hiện chính sách…