Chuyển FE Credit sang công ty cổ phần, VPBank “thả” gà đẻ trứng vàng?
FE Credit sẽ chuyển đổi từ tổ chức TNHH MTV thành tổ chức cổ phần và được tăng vốn điều lệ

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa mang văn bản ctiếp nhậnận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty tài chính TNHH MTV nhà băng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) từ tổ chức TNHH MTV thành tổ chức cổ phần.

Bên cạnh đó, NHNN cũng mang văn bản ctiếp nhậnận FE Credit từ 7.3hngười nào8 tỷ đồng lên 7.333 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ ngày một7/mộtmột/hngười nào0một9 đã được cấp mang thẩm quyền thông qua theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chưa rõ phương án cụ thể tăng vốn điều lệ của FE Credit.

FE Credit là tổ chức con của nhà băng VPBank, chiếm thị trường to trong ngành cho vay tiêu sử dụng. Dư nợ cho vay năm hngười nào0một9 của tổ chức này ước đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, tăng một3,75phần trăm.

FE Credit được biết tới là mô phỏng chấp nhận rủi ro cao để tăng trưởng lợi nhuận lúc tỷ lệ nợ xấu của FE Credit luôn ở mức cao, năm vừa qua vẫn sắp 6phần trăm. Đây cũng là nguyên nhân đẩy tỷ lệ nợ xấu của VPBank lúc thống nhất lên con số cao so với mặt bằng toàn hệ thống nhà băng.

Tuy nhiên, với lợi nhuận khổng lồ, FE Credit được coi là “con gà đẻ trứng vàng” của VPBank lúc đóng góp phân nửa lợi nhuận cho VPBank. Đơn cử như năm hngười nào0một9 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của FE Credit đạt 4.488 tỷ đồng, trong lúc lợi nhuận năm hngười nào0một9 của VPBank hơn một0 nghìn tỷ đồng.

Hồi tháng 8/hngười nào0một7, lúc niêm yết cổ phiếu VPBank lên sàn chứng khoán, lãnh đạo VPBank cho biết sẽ ko bán bớt cổ phần đang nắm giữ tại FE Credit do đây một trong bốn trụ cột phát triển chính của nhà băng này.

Tuy nhiên, hiện nay với bước đi mới thông qua việc chuyển đổi mô phỏng hoạt động của FE Credit sang tổ chức cổ phần, một số ý kiến cho rằng VPBank muốn IPO đơn vị này để thu hút thêm vốn.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *