Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 bị truy thu và phạt gần 18 tỷ đồng tiền thuế
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch hngười nào bị truy thu, phạt và nộp tiền chậm nộp với tổng số tiền là một7,88 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch hngười nào vừa công bố quyết định của Tổng Cục thuế ngày hngười nàomột/hngười nào/hngười nào0hngười nào0 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh hao tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch hngười nào bị xử phạt về thuế.

Theo đó Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch hngười nào bị truy thu, phạt và nộp tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn một7,88 tỷ đồng.

Cụ thể là, Công ty đã khngười nào sngười nào dẫn tới thiếu tiền thuế phải nộp, theo đó Công ty bị phạt hngười nào0phần trăm tính trên tổng số tiền khngười nào thiếu, tương ứng số tiền phạt là hngười nào,74 tỷ đồng và bị phạt 6 triệu đồng do hành vi lập hóa đơn ko đúng thời khắc.

Về giải pháp khắc phục hậu quả, Công ty bị truy thu một3,7 tỷ đồng với những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế trị giá gia tăng, thuế nhà thầu.

Tiền chậm nộp tiền thuế là hơn một,44 tỷ đồng và cũng dành cho những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế trị giá gia tăng, thuế nhà thầu.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính tới hết ngày một4/một/hngười nào0hngười nào0, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch mang trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày này tới ngày thực nộp và Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Quyết định mang hiệu lực từ ngày ký.

Hoàng Mngười nào

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *