Dính nhiều vi phạm, Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị xử phạt 435 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban quyết đinh xử phạt vi phạm trong ngành nghề chứng khoán đối với Công ty CP Dược phẩm CPCmột Hà Nội (Ảnh minh hoạ).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số một047/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số một046/QĐ-KPHQ về việc vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Dược phẩm CPCmột Hà Nội. Tổng số tiền phạt lên tới 435 triệu đồng.

Theo đó, Dược phẩm CPCmột Hà Nội bị phạt tiền 85 triệu đồng do ko công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Đhợp độngCĐ) thường niên năm hngười nào0một7, Thống kê tài chính (BCTC) Quý hngười nào/hngười nào0một7.

Đồng thời, Công ty CBTT ko đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với thông tin mời họp Đhợp độngCĐ thường niên năm hngười nào0một7, Thống kê thường niên năm hngười nào0một6, BCTC Quý một, 3, 4/hngười nào0một7, BCTC Quý hngười nào, 3/hngười nào0một8, BCTC bán niên năm hngười nào0một7, hngười nào0một8 đã được soát xét. Công ty cũng ko CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết và Biên bản họp Đhợp độngCĐ thường niên năm hngười nào0một8 ngày hngười nào7/4/hngười nào0một8, BCTC năm hngười nào0một7 đã được kiểm toán, Thống kê thường niên năm hngười nào0một7.

Ngoài ra, doanh nghiệp này bị phạt thêm 350 triệu đồng do ko đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể, CTCP Dược phẩm CPCmột Hà Nội trở thành đơn vị đại chúng trước ngày một/một/hngười nào0một6 (thời khắc Thông tư số một80/hngười nào0một5/TT-BTC ngày một3/mộtmột/hngười nào0một5 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết mang hiệu lực). Tuy nhiên, tới nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Đáng chú ý, CTCP Dược phẩm CPCmột Hà Nội đã mang hành vi vi phạm hành chính chào bán hngười nào triệu cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 9/hngười nào0một5 nhưng ko đăng ký với UBCKNN.

Để khắc phục hậu quả, Công ty phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền tậu cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu mang) cùng thêm tiền lãi tiền gửi ko thời hạn của nhà băng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền tậu cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời khắc quyết định vận dụng giải pháp này mang hiệu lực thi hành trong thời hạn một5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định vận dụng giải pháp này mang hiệu lực thi hành.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *