Độc Quyền – So Sánh Thị Trường Độc Quyền Với Thị Trường Cạnh Tranh

&#một3;

Trong lúc những hãng độc quyền và khó khăn lý tưởng biểu lộ hngười nào thái cực của cơ cấu thị trường, với tồn tại một số điểm tương đồng giữa hngười nào loại thị trường này. Hàm số giá tiền của chúng là như nhau. Cụ thể, cả hngười nào loại doanh nghiệp độc quyền và khó khăn lý tưởng đều tối thiểu hóa giá tiền và tối đa hóa lợi nhuận. Các quyết định ngừng kinh doanh tạm thời cũng giống nhau. Cả hngười nào đều được coi là với thị trường những nhân tố sản xuất khó khăn lý tưởng.

 

&#một3;

Thị trường độc quyền so với thị trường khó khăn

Có một số điểm phân biệt quan yếu hơn cả giữa hngười nào thị trường này:

Doanh thu cận biên và giá cả: Trong một thị trường khó khăn lý tưởng, giá bằng giá tiền cận biên. Tuy nhiên, trong một thị trường độc quyền, giá được đặt trên giá tiền cận biên.

Khác biệt hóa sản phẩm: Không với sự khác biệt hóa sản phẩm trong một thị trường khó khăn lý tưởng. Mỗi sản phẩm hoàn toàn đồng nhất với nhau và là sự thay thế lý tưởng cho nhau. Trên thị trường độc quyền, với sự khác biệt tuyệt đối to về sản phẩm, với tức thị ko với sự thay thế với sẵn cho hàng hóa độc quyền. Các doanh nghiệp độc quyền là nơi duy nhất phân phối hàng hóa phục vụ nhu cầu hiện với. Một khách hàng hoặc tậu hàng hóa từ đơn vị độc quyền theo những điều khoản của họ hoặc chấp nhận ko với thứ họ muốn.

Số lượng đối thủ khó khăn: Trong lúc thị trường khó khăn lý tưởng đông đúc số lượng người tậu và người bán, thị trường độc quyền chỉ với một người bán duy nhất.

Rào cản gia nhập: Rào cản gia nhập là những yếu tố và hoàn cảnh ngăn cản những đối thủ khó khăn xâm nhập vào thị trường, hạn chế những doanh nghiệp mới hoạt động và mở rộng trong thị trường. Trong lúc đó, trên thị trường khó khăn lý tưởng, những doanh nghiệp với thể gia nhập hay rút ra  ko với trở ngại. ko với rào cản gia nhập, rút khỏi hay khó khăn trên loại thị trường trên. Ngược lại, độc quyền với rào cản gia nhập tương đối cao. Các rào cản phải đủ mạnh để ngăn ngừa hoặc ngăn cản bất kỳ đối thủ tiềm năng nào tham gia vào thị trường.

Độ co giãn của cầu: Độ co giãn của cầu theo giá là phần trăm thay đổi của cầu sản phẩm do sự thay đổi một phần trăm của giá sản phẩm đó. Một nhà độc quyền thành công sẽ với đường cầu tương đối ko co giãn. Một hệ số co giãn thấp là tín hiệu cho thđó những rào cản gia nhập hiệu quả. Một doanh nghiệp khó khăn lý tưởng với đường cầu co giãn hoàn toàn. Hệ số co giãn cho đường cậy cục tranh lý tưởng là vô hạn.

Lợi nhuận vượt mức: Lợi nhuận vượt mức hoặc lợi nhuận dương là lợi nhuận cao hơn lợi tức đầu tư dự kiến ​​thông thường. Một doanh nghiệp khó khăn lý tưởng với thể tạo ra lợi nhuận vượt mức trong ngắn hạn nhưng lợi nhuận vượt mức thu hút những đối thủ khó khăn, với thể tự do tham gia thị trường và khuyến mại, cuối cùng giảm lợi nhuận vượt quá trở về ko. Một sự độc quyền với thể bảo toàn lợi nhuận vượt mức vì những rào cản gia nhập ngăn cản những đối thủ khó khăn xâm nhập thị trường.

Tối đa hóa lợi nhuận: Một doanh nghiệp khó khăn lý tưởng tối đa hóa lợi nhuận bằng nhữngh sản xuất sao cho giá bằng với giá tiền cận biên. Một nhà độc quyền tối đa hóa lợi nhuận bằng nhữngh sản xuất trong đó doanh thu biên bằng giá tiền cận biên. Các quy tắc này ko tương đương. Đường cầu của một hãng khó khăn lý tưởng hoàn toàn co giãn – nằm ngang. Đường cầu y sì với đường doanh thu trung so bình và đường giá. Do đường doanh thu so bình quân ko đổi nên đường doanh thu cận biên cũng ko đổi và bằng với đường cầu, doanh thu trung so bình giống như giá (AR = TR / Q = P x Q / Q = P). Do đó, đường giá cũng là đường cầu. Tóm lại, D = AR = MR = P.

Số lượng, giá cả và lợi nhuận của P-Max: Nếu một nhà độc quyền giành được quyền kiểm soát một nghình công nghiệp khó khăn lý tưởng trước đây, nhà độc quyền sẽ tăng giá, giảm sản xuất và nhận được lợi nhuận kinh tế tích cực.

Đường cung: trong một thị trường khó khăn lý tưởng, với một hàm cung được xác định rõ ràng với mối quan hệ một-một giữa giá và lượng cung. Trong một thị trường độc quyền ko tồn tại mối quan hệ phân phối tương tự. Một nhà độc quyền ko thể theo dõi đường cung ngắn hạn vì với một mức giá nhất định, ko với một số lượng duy nhất nào được phân phối. Như Pindyck và Rubenfeld ghi nhận sự thay đổi về cầu “với thể dẫn tới thay đổi giá mà ko thay đổi sản lượng; thay đổi sản lượng nhưng ko thay đổi giá hoặc cả hngười nào”. Các hãng độc quyền sản xuất sao cho doanh thu biên bằng giá tiền cận biên. Đối với đường cầu cụ thể, “đường cung” sẽ là sự kết hợp giá/lượng tại điểm mà doanh thu biên bằng giá tiền biên. Nếu đường cầu thay đổi, đường doanh thu cận biên cũng sẽ thay đổi và một “điểm” thăng bằng và đường cung mới sẽ được thiết lập. Vị trí của những điểm này sẽ ko phải là đường cung theo bất kỳ ý nghĩa thông thường nào.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa một doanh nghiệp khó khăn lý tưởng và độc quyền là hãng độc quyền với đường cầu dốc xuống thay vì đường cong “nhận thức” lý tưởng của doanh nghiệp khó khăn lý tưởng. Gần như tất cả những biến nêu trên liên quan tới thực tế này. Nếu với đường cầu dốc xuống thì do sự cần thiết phải với đường doanh thu cận biên rõ rệt. Hàm ý của thực tế này được thể hiện rõ nhất với đường cầu tuyến tính. Giả sử rằng đường cầu ngược với dạng x = a – by. Khi đó đường tổng doanh thu là TR = ay – by và vì vậy đường cong doanh thu cận biên là MR = a – hngười nàoby. Từ đó một số điều là hiển nhiên. Đầu tiên, đường doanh thu cận biên với cùng hệ số chặn y với đường cầu ngược. Thứ hngười nào độ dốc của đường doanh thu cận biên gấp đôi đường cong cầu ngược. Thứ ba, hệ số chặn x của đường doanh thu cận biên bằng một nửa so với đường cầu ngược. Điều ko hoàn toàn rõ ràng là đường doanh thu cận biên nằm dưới đường cầu ngược tại tất cả những điểm. Vì tất cả những doanh nghiệp đều tối đa hóa lợi nhuận bằng nhữngh đánh đồng MR và MC, nên phải ở mức tối đa hóa lợi nhuận, MR và MC thấp hơn giá, điều này ngụ ý rằng độc quyền sản xuất số lượng ít hơn với giá cao hơn so với thị trường khó khăn lý tưởng.

Việc một nhà độc quyền với đường cầu dốc xuống với tức thị mối quan hệ giữa tổng doanh thu và sản lượng của một doanh nghiệp độc quyền khác nhiều so với những doanh nghiệp khó khăn. Tổng doanh thu bằng giá nhân số lượng. Một doanh nghiệp khó khăn với đường cầu co giãn hoàn toàn với tức thị tổng doanh thu tỷ lệ thuận với sản lượng. Do đó, đường tổng doanh thu cho một doanh nghiệp khó khăn là một đường với độ dốc bằng với giá thị trường. Một doanh nghiệp khó khăn với thể bán tất cả sản lượng mà nó mong muốn với giá thị trường. Để hãng độc quyền tăng doanh số thì phải khuyến mại. Do đó, đường tổng doanh thu của hãng độc quyền là một parabol khởi đầu từ điểm gốc và đạt trị giá tối đa sau đó liên tục giảm cho tới lúc tổng doanh thu trở lại bằng ko. Tổng doanh thu với trị giá tối đa lúc độ dốc của hàm tổng doanh thu bằng ko. Độ dốc của hàm tổng doanh thu là doanh thu cận biên. Vì vậy, doanh thu tối đa hóa số lượng và giá xảy ra lúc MR = 0. Ví dụ, giả sử rằng hàm cầu độc quyền là P = 50 – hngười nàoQ. Hàm tổng doanh thu sẽ là TR = 50Q – hngười nàoQhngười nào và doanh thu cận biên sẽ là 50 – 4Q. Đặt doanh thu cận biên bằng 0, chúng ta với

    một. 50 − 4Q = 0

    hngười nào. −4Q = −50

    3. Q = mộthngười nào.5

Vì vậy, số lượng tối đa hóa doanh thu cho độc quyền là mộthngười nào,5 đơn vị và giá tối đa hóa doanh thu là hngười nào5.

Một doanh nghiệp với sự độc quyền ko gặp sức ép về giá từ những đối thủ khó khăn, mặc dù nó với thể gặp sức ép về giá từ những bên khó khăn tiềm năng. Nếu một doanh nghiệp tăng giá quá nhiều, thì những doanh nghiệp khác với thể tham gia thị trường nếu họ với thể phân phối hàng hóa tương tự, hoặc một sản phẩm thay thế, với giá thấp hơn. Việc cho rằng những hãng độc quyền trong những thị trường thuận lợi gia nhập ko cần phải quy định chống lại được gọi là “cuộc nhữngh mệnh trong lý thuyết độc quyền”.

Một nhà độc quyền chỉ với thể trích xuất một phần lãi và tham gia vào những thị trường bổ sung ko phải trả tiền. Đó là, tổng lợi nhuận mà một nhà độc quyền với thể kiếm được nếu họ tìm nhữngh tận dụng sự độc quyền của mình trong một thị trường bằng nhữngh độc quyền một thị trường bổ sung bằng với lợi nhuận thêm mà họ với thể kiếm được bằng nhữngh tính thêm tiền cho chính sản phẩm độc quyền đó. Tuy nhiên, định lý lợi nhuận độc quyền là ko đúng nếu khách hàng trong hàng hóa độc quyền bị mắc kẹt hoặc thông tin kém nhẹm, hoặc nếu hàng hóa bị ràng buộc với giá tiền khăng khăng cao.

Một độc quyền thuần túy với cùng tính hợp lý kinh tế của những doanh nghiệp khó khăn lý tưởng, tức là để tối ưu hóa chức năng lợi nhuận với một số hạn chế. Theo những giả thiết về việc tăng giá tiền cận biên, giá đầu vào ngoại sinh và kiểm soát tập trung vào một đại lý hoặc doanh nhân, quyết định tối ưu là đánh đồng giá tiền cận biên và doanh thu cận biên của sản xuất. Tuy nhiên, độc quyền thuần túy với thể – ko giống như một doanh nghiệp khó khăn – làm thay đổi giá thị trường vì sự thuận tiện của chính nó: giảm sản lượng dẫn tới giá cao hơn. Trong thuật ngữ của nền kinh tế, người ta nói rằng những độc quyền thuần túy với “nhu cầu dốc xuống”. Một hậu quả quan yếu của hành vi đó là đáng chú ý: thông thường một nhà độc quyền chọn giá cao hơn và số lượng đầu ra ít hơn so với một doanh nghiệp lđó giá; một lần nữa, ít hơn với sẵn ở một mức giá cao hơn.

Trích dẫn nổi tiếng với chứa những từ thị trường, độc quyền và/hoặc khó khăn:

“Khi những thị trường to đóng cửa nhanh hao

Tất cả những ngày chủ nhật so bình yên diễn ra liên tục:

Khi mà thậm chí những người yêu nhau cuối cùng cũng tìm thđó sự so bình yên của họ,

Và Trái đất chỉ là một ngôi sao, đã từng tỏa sáng.”

James Elroy Flecker (một884 một9một9)

“Tôi mưu tính làm nhữngh mệnh chống lại lời nói láo này rằng phần nhiều với độc quyền về sự thực. Những sự thực này luôn mang lại cho vòng tập hợp phần nhiều là gì? Những chân lý quá cũ họ thực tế là già yếu. Và lúc một sự thực đã cũ như thế, những quý ông, khách hàng khó với thể nói điều đó từ một lời nói láo.”

Henrik Ibsen (một8hngười nào8–một906)

“Mong ước của khách hàng to tới bao nhiêu để với thể vượt qua mẹ khách hàng – người nuôi dưỡng những cô con gái của mình to lên mạnh mẽ và mãnh liệt nhưng vẫn biết yêu thương và dịu đang, biết phiêu lưu và cạnh trạn nhưng vẫn biết ươm mầm và thân thiện, ngọt ngào nhưng vẫn sắc bén. Chúng tôi biết là phụ nữ đi làm thì ko thể sở hữu được tất cả, nhưng điều này ko ngăn cản chúng tôi khát khao tất cả vì họ.”

Anne Roiphe (hngười nào0th century)

 

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *