Giá thành sản xuất kinh doanh điện 2018 tăng 3,58% lên 1.727,41 đồng/kWh
Tổng giá tiền sản xuất kinh doanh điện năm hngười nào0một8 là 33hngười nào. hngười nào84,64 tỷ đồng; Tính ra, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hngười nào0một8 là một.7hngười nào7,4một đồng/kWh, tăng 3,58phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một7.

Tại họp báo chiều nay (một8/mộthngười nào) công bố kết quả rà soát giá tiền sản xuất kinh doanh điện năm hngười nào0một8 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và kế hoạch sản xuất điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hngười nào0hngười nào0, Bộ Công thương cho biết: Tổng giá tiền sản xuất kinh doanh điện năm hngười nào0một8 là 33hngười nào.hngười nào84,64 tỷ đồng bao gồm giá tiền sản xuất kinh doanh điện của những khâu phát điện, truyền tải điện, phân xãi – bán lẻ điện và phụ trợ – quản lý nghành. Tính ra, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hngười nào0một8 là một.7hngười nào7,4một đồng/kWh, tăng 3,58phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một7.

Trong đó, những khoản thu của EVN và những đơn vị thành viên từ thanh hao lý, nhượng bán tài sản nhất thiết và từ thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện, cho thuê khu nhà ở, nhà quản lý vận hành của những dự án nguồn điện của EVN đã được giảm trừ vào giá tiền sản xuất kinh doanh của EVN và những đơn vị thành viên.

Cụ thể, tổng giá tiền khâu phát điện hngười nào55.679,98 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện thương phẩm là một.3hngười nào9,một7 đồng/kWh tăng hơn cùng kỳ năm hngười nào0một7. Tổng chi phi khâu truyền tải điện là một9.690,95 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là một0hngười nào,36 đồng/kWh.

Tổng giá tiền khâu truyền tải điện bao gồm khoản bổ phân bổ số dư chênh lệch tý giá chưa tính vào giá thành điện tại 3một/mộthngười nào/hngười nào0một5 của Tổng đơn vị Truyền tải điện quốc gia với trị giá phân bổ năm hngười nào0một8 là một.8hngười nào8,hngười nàohngười nào tỷ đồng.

Tổng giá tiền khâu phân xãi bán lẻ điện là 55.590,9 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân xãi – bán lẻ điện theo thương phẩm là hngười nào88,hngười nàohngười nào đồng/kWh. Trong đó, giá tiền sản xuất kinh doanh điện tại những quận, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán bù trừ với tổng bù trừ là hngười nào96,mộtmột tỷ đồng… Tổng giá tiền khâu phụ trợ – quản lý nghành một.3hngười nàohngười nào,8một tỷ đồng, tương ứng giá thành khâu phụ trợ – quản lý nghành điện thương phẩm là 6,88 đồng/kWh.

Theo giám định của Bộ Công thương, tình hình sản xuất điện năm hngười nào0một9 là ổn định, đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục điều tiết Điện lực cho biết, dự đoán năm hngười nào0hngười nào0 sản lượng điện và tìm điện toàn quốc theo phương án cơ sở vật chất là hngười nào6một,456 tỷ kWh, tăng 9,mộtphần trăm so với năm hngười nào0một9.

Theo phương án đã phê duyệt, việc sản xuất điện cho sản xuất và sinh hoạt năm hngười nào0hngười nào0 cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên Bộ Công thương giám định năm hngười nào0hngười nào0 là một năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, gây khó khăn cho việc sản xuất điện, trong đó sở hữu nguyên nhân chủ yêu do tình hình thủy văn ko thuận lợi, cực đoan và một số dự án Đó vào vận hành.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *