Moody’s hạ triển vọng Việt Nam xuống Tiêu cực: Bộ Tài chính nói gì?
Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 đối với những khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và những khoản vay cao cấp ko được bảo đảm, nhưng điều chỉnh triển vọng xuống Tiêu cực

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (“Moody’s”) tối qua đã thông tin về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 đối với những khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và những khoản vay cao cấp ko được bảo đảm, và điều chỉnh triển vọng xuống Tiêu cực, kết thúc thời kì đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9/một0/hngười nào0một9.

Cơ sở Moody’s đưa ra quyết định điều chỉnh giảm triển vọng tín nhiệm của Việt Nam bắt nguồn từ nhận định cho rằng vẫn tiềm tàng rủi ro, tuy ko còn đáng kể, của việc chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của Chính phủ trong bối cảnh chưa sở hữu những giải pháp rõ ràng để cải thiện công việc xãi hợp giữa những cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính sáng tỏ về quản lý nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tin về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ mà bỏ qua thành tựu toàn diện Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện khả năng chống chọi với những cú sốc bên ngoài và tăng tính vững bền danh mục nợ công, là ko xác đáng.

Moody’s ghi nhận việc tập trung gilàm thịt hại và xãi hợp để đảm bảo những nghĩa vụ trả nợ được sắp xếp nguồn và xử lý thủ tục thanh hao toán kịp thời, rủi ro tái diễn tình trạng chậm trả nợ đã thuyên giảm đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhìn nhận rằng tín hiệu của Moody’s đưa ra về việc tiếp tục theo dõi hồ sơ tín dụng của Việt Nam (với triển vọng Tiêu cực) là ko tương xứng với chỉ đạo hết sức quyết liệt và kịp thời của Chính phủ, cũng như với hàng loạt những giải pháp mà Chính phủ, Bộ Tài chính và những cơ quan liên quan trong thời kì qua đã triển khngười nào để cải thiện công việc xãi hợp hành chính trong việc thanh hao toán nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ, đảm bảo ko gây tổn thất cho Bên cho vay.

“Nhân dịp này, Bộ Tài chính khẳng định rằng Chính phủ Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn theo cam kết với những đối tác phát triển và tổ chức tín dụng quốc tế. Quan điểm này cũng thể hiện rõ qua việc Chính phủ Việt Nam đã chủ động thực hiện trách nhiệm của người bảo lãnh trong việc thanh hao toán, ngay cả lúc chưa nhận được yêu cầu chính thức của Bên cho vay”, Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ Tài chính cũng thông tin, để sự việc chậm trả nợ được Chính phủ bảo lãnh ko phát sinh trong thời kì tới, sở hữu thể gây ra sự hiểu lầm ko đáng sở hữu đối với cùng đồng những nhà đầu tư về khả năng trả nợ của Chính phủ cũng như tác động tới uy tín và hình ảnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính, những bộ, nghình và cơ quan liên quan đảm bảo sắp xếp nguồn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ lúc tới hạn.

Trong gingười nào đoạn tới, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng năng lực nội tại của nền kinh tế, đẩy mạnh cải nhữngh thiết chế và ktương đối thông nguồn lực để một mặt đảm bảo khả năng trả nợ, duy trì vững bền nợ công và an ninh tài chính quốc gia trong lúc vẫn đảm bảo nguồn lực để phát triển.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cùng những cơ quan liên quan sẵn sàng sản xuất thông tin sáng tỏ và đưa ra những minh chứng thuyết phục về việc Chính phủ nghiêm túc thực hiện cam kết trả nợ để Moody’s, những tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác sẽ sở hữu thông tin đầy đủ và cơ sở vật chất xác thực để đưa ra nhìn nhận đúng đắn, tích cực về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *