Thiếu nguồn cung, giá thịt lợn tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại

Thiếu nguồn cung, giá thịt lợn tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại

On

Giá thịt lợn đã tăng thêm một0.000-hngười nào0.000 đồng/kg. Theo đó, thị lợn ba chỉ ở mức một70.000 đồng/kg, dẻ sườn một70.000-một80.000 đồng/kg, nạc thăn một60.000 đồng/kg, sườn non một90.000 đồng/kg… Giá thịt lợn tăng nhanh hao trở lại Ngày hngười nào/3,…