Quan Điểm Của CFO Về Việc Làm Chủ Thời Gian

&#một3;

Vngười nào trò của một CFO (Giám Đốc Tài Chính) sắp như vô được tín nhiệm trong thập kỷ qua. Các CFO hiện đã gánh vác nhiều trách nhiệm hơn để đảm bảo sự thành công cho tổ chức của họ.

CFO đã đi từ việc trở thành người chịu trách nhiệm chính cho tài chính của tổ chức, cho tới việc trở thành cánh tay phải của CEO (Giám Đốc Điều Hành).

CFO ngày nay là một tài sản chiến lược quan yếu, đóng vngười nào trò chính trong sự thành công hay thất bại của tổ chức.

 

&#một3;

 

Quản lý thời kì và cân nhắc ưu tiên là rất quan yếu trong một startup đang phát triển nhanh hao chóng. Điều cần thiết là luôn với sự thăng bằng giữa gingười nào đoạn của tổ chức và lượng thời kì và đầu tư được thực hiện trong con người và thứ tự. Từ ý kiến của CFO, đặc trưng là trong gingười nào đoạn đầu, khái niệm “thời kì là tiền” hoàn toàn xác thực.

 

một. Kế hoạch tổng thể.

Bạn nên lập ra một kế hoạch tổng thể cho từng gingười nào đoạn của tổ chức khách hàng lúc khách hàng phát triển từ một tổ chức mới thành một tổ chức theo quy mô của Google. Phần thiết yếu của kế hoạch nên được thăng bằng. Xác định những viên chức chính thức, hệ thống và thứ tự mà khách hàng cần để tương trợ cho từng gingười nào đoạn tăng trưởng của tổ chức. Bạn chỉ muốn đầu tư vào những nguồn lực chính trong gingười nào đoạn đầu, nhưng khách hàng với thể rất thiển cận để lúc sự tăng trưởng vượt ngoài tầm kiểm soát, khách hàng với thể tương trợ đúng những dự án chính. Không bị mất thời kì vào những chi tiết vụn vặt hoặc qua những thứ tự kỹ thuật, trong lúc sự chu đáo vô cùng rất quan yếu trong gingười nào đoạn phát động.

 

hngười nào. Lãnh đạo và quản lý.

Điều quan yếu là thiết lập một phong nhữngh quản lý và lãnh đạo sáng tỏ. Ưu tiên lựa chọn trong phương pháp quản lý thời kì của khách hàng là một trong những ngành quan yếu nhất mà thời kì với thể bị quản lý sngười nào. Điều chỉnh nhữngh tiếp cận của khách hàng dựa trên trang điểm của nhóm và nhữngh khách hàng lập kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Tùy thuộc vào vngười nào trò và mức kinh độ nghiệm, một số người cần những cuộc gặp trực tiếp thường xuyên hơn, những người khác với thể ổn với sự tương tác ít chính thức hơn và tự túc hơn.

 

 

3. Tuyển dụng.

Nếu với một ngành quan yếu như chiến lược của khách hàng, thì đó là tuyển dụng những viên chức  thích hợp với đội của khách hàng. Trong gingười nào đoạn phát động, lúc viên chức của khách hàng còn thiếu kinh nghiệm, khách hàng phải với những người với thể thực hiện trong năng lực cốt lõi của họ cũng như nhiều ngành khác. Mỗi lần thuê lúc khách hàng tiến triển từ gingười nào đoạn phát động tới một tổ chức to hơn là rất quan yếu để đảm bảo thực hiện sắc nét. Việc thuê viên chức thích hợp với thể đáp ứng nhu cầu hoạt động ngay hôm nay và phát triển lúc quy mô tổ chức của khách hàng sẽ tránh mọi thách thức trong tương lngười nào để tương trợ phát triển trong khoảng thời gian dài. Tăng trưởng cũng tạo ra sự cần thiết cho nhiều vngười nào trò và chuyên môn hóa. Hãy vững chắc rằng với cuộc hội thoại và phản hồi liên tục với nhóm để chuẩn bị tốt nhất cho sự phát triển và vngười nào trò trong tương lngười nào.

 

4. Hệ thống.

Điều cần thiết là khách hàng phải với lộ trình hệ thống nội bộ cho từng gingười nào đoạn của tổ chức. Nó với thể giới hạn số tiền phải chi trả trong tương lngười nào của khách hàng mà  nếu khách hàng với thể thăng bằng một nhữngh khéo léo lúc nào với kế hoạch nâng cấp hệ thống của mình. Một số hệ thống, như CRM, với thể mở rộng từ một người tiêu dùng tới hàng nghìn người tiêu dùng. Những người khác như Hệ thống tài chính / ERP của khách hàng với thể làm Đó  của sự phát triển cho tổ chức khách hàng nếu khách hàng đợi quá lâu để lên kế hoạch nâng cấp. Tối thiểu, đảm bảo mỗi hệ thống khách hàng triển khngười nào hoặc nâng cấp với thể tiện lợi tích hợp với những hệ thống quan yếu của khách hàng.

 

 

5. Hoạch định chiến lược.

Bạn cần ưu tiên những giải pháp gỡ rối khó khăn  của mình để lập kế hoạch chiến lược hơn tất cả. Việc thực hiện một tiết điệu thường xuyên để tạo ra và xem xét chiến lược của tổ chức khách hàng với lực lượng quản lý là điều cần thiết. Đảm bảo rằng kế hoạch chiến lược của khách hàng nhận được sự quan tâm đúng mức từ những bên liên quan tạo điều kiện cho khả năng thực hiện công việc của khách hàng cao hơn.

 

6. Các cuộc họp.

Được biết tới là người đặt thắc mắc rằng liệu một số cuộc họp nhất định cần thiết hay là ko cần thiết. Các cuộc họp định kỳ mà ko với chương trình nghị sự và điều này dễ gây ra việc lãng phí thời kì cho nhiều người . Đặt thắc mắc về mục tiêu mà một cuộc họp cần với để khắc phục những vấn đề đang gặp phải sẽ được mọi người thẩm định cao hơn .

Mặc dù thời kì là vô hạn, nhưng tìm ra nhữngh làm chủ nó như một CFO là hữu hạn. Bạn càng sớm tìm ra nhữngh điều hướng quản lý thời kì thạo trong khởi nghiệp của mình, thì càng với lợi ích tốt cho  startup đó, viên chức của khách hàng và hiệu quả của khách hàng như một nhà lãnh đạo.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *