Tỷ Lệ Thanh Khoản Giúp Bạn Hiểu Vị Thế Tiền Mặt Của Bạn Như Thế Nào

&#một3;

Thực hiện một phân tích thanh hao khoản doanh nghiệp của khách hàng sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về tình hình tiền mặt của khách hàng. Và điều đó quan yếu. Bởi vì vị thế tiền mặt càng thuận lợi, khách hàng càng với triển vọng tiếp tục thành công.

Thực hiện một vài phép tính đơn thuần bằng nhữngh sử dụng những con số trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp khách hàng với thể cho khách hàng biết rất nhiều về tình hình công việc kinh doanh của khách hàng ngày hôm nay và những ảnh hưởng xấu đến tương lngười nào doanh nghiệp. Trên thực tế với một thước đo về việc doanh nghiệp của khách hàng với thể chuyển đổi tài sản của mình thành tiền mặt nhanh hao chóng và thuận lợi như thế nào nếu cần thiết, tỷ lệ thanh hao khoản đóng vngười nào trò chính trong bất kỳ thẩm định tài chính nào.

 

&#một3;

Tại sao thanh hao khoản quan yếu?

Doanh nghiệp của khách hàng có tính thanh hao khoản càng cao, càng thuận lợi hơn trong việc sử dụng tiền mặt cho những nhà sản xuất và trả hết những khoản nợ ngắn hạn. Tính thanh hao khoản của doanh nghiệp khách hàng được xác định ko chỉ bằng số tiền khách hàng với trong tay, mà còn với thể được xác định bởi khả năng chuyển đổi những tài sản khác thành tiền mặt nhanh hao như thế nào. Thông thường, những tài sản đó bao gồm những thứ như:

  • Hàng tồn kho của khách hàng,
  • Tài khoản của khách hàng phải thu
  • Bất kỳ chứng khoán với thể bán được hoặc những khoản đầu tư ngắn hạn, với thể thanh hao toán khác

Nhiều doanh nghiệp mắc sngười nào trái lúc đầu tư nhiều tiền mặt vào tài sản hoặc những khoản đầu tư dài hạn. Vì vậy, điều quan yếu là phải xem xét điều gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp của khách hàng nếu doanh số sụt giảm – hoặc một số sự kiện bất thần khác – gây khó khăn cho việc đáp ứng những khoản thanh hao toán cho vay của khách hàng hoặc tài trợ cho tầm giá hoạt động hàng ngày của khách hàng.

Tỷ lệ thanh hao khoản là nhữngh tốt nhất để diễn giải khả năng sử dụng tài sản hiện tại của doanh nghiệp khách hàng để hoàn trả những khoản nợ phải trả hiện tại – tại bất kỳ thời khắc nào. Thực hiện những tính toán đó thường xuyên cho phép khách hàng theo dõi khả năng đó trong thời kì dài và với thể giúp khách hàng xác định và tránh những rủi ro tài chính tiềm tàng.
Trước lúc chúng tôi xem xét một số ví dụ về tỷ lệ, tại đây, hãy rà soát xung tiền mặt nhanh hao chóng mà khách hàng với thể thực hiện cho doanh nghiệp của mình:

  • Sử dụng thông tin trên bảng cân đối kế toán của khách hàng để xác định tổng số tiền và những khoản tương đương tiền tài khách hàng (hãy nghĩ tới tài khoản nhà băng, tín phiếu ngân khố hoặc quỹ thị trường tiền tệ)
  • Chia số tiền này cho tổng số tất cả những tài sản hiện tại của khách hàng
  • Nhân kết quả với một00 và tỷ lệ phần trăm kết quả sẽ cho khách hàng biết số lượng tài sản kinh doanh của khách hàng hiện được thể hiện bằng tiền mặt

Số dư tiền mặt cao hơn thường được ưu tiên hơn so với dự trữ tiền mặt quá thấp, vì những quỹ đó cho phép doanh nghiệp của khách hàng tương trợ tải nợ, tậu hàng dự trữ mới và tận dụng những thời cơ đầu tư sinh lợi. Không với đủ tiền mặt trong tay cũng với thể gây ra rối rắm lúc kiểm soát những khoản nợ ngắn hạn – và điều đó với thể với thể làm tác động xấu tới mối quan hệ với những nhà sản xuất quan yếu.

Cách sử dụng tỷ lệ thanh hao khoản

Cách dễ nhất để đo lường tình hình tiền mặt của khách hàng là sử dụng ba tỷ lệ thanh hao khoản phvòng biến này. Mỗi phép tính Hệ số thanh hao toán nợ hiện tại, khả năng thanh hao toán nhanh hao và chỉ số thanh hao toán tiền mặt cung cấp thông tin về mức độ tương đương giữa tài sản thanh hao khoản và các khoản nợ của doanh nghiệp bạn – và kết quả càng cao thì càng tốt.

Hệ số thanh hao toán nợ hiện tại

Đôi lúc được gọi là tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ thanh hao toán nợ hiện tại rà soát tất cả những tài sản ngắn hạn với thể được chuyển đổi thành tiền mặt một nhữngh hợp lý trong thời kì một năm. Công thức trông như thế này:

Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + Tài sản tương đương tiền + khoản phải thu + Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn
(Current Ratio = Current Assets (Cash + Cash Equivalents + Accounts Receivable + Inventory) ÷ Current Liabilities)

Là số liệu tự do nhất trong ba phép đo thanh hao khoản được thảo luận ở đây,Hệ số thanh hao toán nợ hiện tại bao gồm phạm vi rộng nhất của những nguồn tiền mặt với thể. Và giống như hngười nào tính toán khác của chúng tôi, nó sản xuất một nhữngh hiệu quả để so sánh tài sản ngắn hạn (hoặc vốn lưu động) của doanh nghiệp khách hàng với những khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh hao toán nhanh hao

Bước tiếp theo về mặt đo lường cứng nhắc hơn về vị trí tiền mặt của doanh nghiệp khách hàng là khả năng thanh hao toán nhanh hao, như sau:

Tỷ lệ thanh hao toán nhanh hao = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + Tương đương tiền + Tài khoản phải thu) ÷ Nợ ngắn hạn
(Quick Ratio = Current Assets (Cash + Cash Equivalents + Accounts Receivable) ÷ Current Liabilities)

Tính toán này được gọi là tỷ lệ thanh hao toán nhanh hao vì chỉ mất tài sản nhanh hao của khách hàng – những tài sản với thể được chuyển đổi thành tiền trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn – vào tài khoản. Tỷ lệ thanh hao toán nhanh hao bỏ qua bất kỳ khoản giữ hàng tồn kho nào, tùy thuộc vào tính chất doanh nghiệp của khách hàng, thỉnh thoảng hàng tồn kho với thể khó thanh hao lý.

Chỉ số thanh hao toán tiền mặt

Là tỷ lệ chặt chẽ nhất trong ba tỷ lệ thanh hao khoản chính, Tỷ lệ thanh hao toán tiền mặt là chỉ số tốt nhất cho thđó doanh nghiệp của khách hàng với thể tự mình thanh hao toán đầy đủ như thế nào để trả hết nợ hiện tại. Công thức được hiển thị dưới đây:

Tỷ lệ tiền mặt = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + tài sản tương đương tiền) ÷ Nợ ngắn hạn

Bạn với thể nhận thđó rằng tỷ lệ tiền mặt chỉ bao gồm những tài sản đã tồn tại dưới dạng tiền mặt hoặc – giống như chứng khoán với thể bán được – với thể được chuyển thành tiền mặt sắp như ngay tức thời. Đôi lúc, ý kiến hủ lậu nhất về khả năng thanh hao khoản của doanh nghiệp khách hàng sản xuất bức tranh trung thực nhất về tình hình tài chính của bạn.

Mặc dù nhiều tiền mặt hơn trong nhà băng đồng nghĩa với việc tài trợ nhiều hơn cho tăng trưởng và mở rộng kinh doanh, nhưng điều quan yếu là phải nhìn thấy như việc giữ quá nhiều tiền trong tay một cách mù quáng. Việc sử dụng ko đúng nguồn lực tiền mặt của khách hàng với thể gây bất lợi như sử dụng quá mức, và điều đó với thể với tức thị doanh nghiệp của khách hàng đang bỏ lỡ một số khoản đầu tư sinh lãi

 

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *