VietinBank: Hài hòa lợi ích kinh tế và nhà đầu tư
VietinBank: Hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư

Với việc triển khngười nào với hiệu quả Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu gingười nào đoạn hngười nào0một6 – hngười nào0hngười nào0 và kế hoạch kinh doanh trung hạn hngười nào0một8 – hngười nào0hngười nào0, VietinBank đã với 3 bước ngoặt quan yếu là đổi mới mô phỏng tăng trưởng, đổi mới phương thức kinh doanh và quản trị giá thành hiệu quả.

Đây là nền tảng để VietinBank tăng năng lực tài chính phát huy vngười nào trò NHTM NN chủ lực tiên phong trong thực hiện những chính sách của Chính phủ và NHNN đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, đồng thời hứa hứa đột phá mới trong hoạt động trung và dài hạn, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Tiếp tục giữ vững vngười nào trò là nhà băng nhà nước to

Thống kê của Hội đồng quản trị VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm hngười nào0hngười nào0 cho biết, kết thúc năm hngười nào0một9, hoạt động kinh doanh của VietinBank đạt được kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vngười nào trò là nhà băng nhà nước to, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, tiên phong thực hiện những chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

Trong năm hngười nào0một9, VietinBank đã sắp xếp lại, thành lập và kiện toàn hoạt động mộtmột khối nghiệp vụ. Hoạt động kinh doanh chuyển đổi mạnh mẽ từ dựa vào tăng trưởng quy mô tín dụng là chủ yếu sang nhiều và tăng chất lượng nhà sản xuất và phát triển hiệu quả, trên cơ sở vật chất nền tảng nhà băng (NH) hiện đại và đa nhà sản xuất.

Động lực và sức mạnh nội tại của hệ thống được củng cố với việc xúc tiến phát triển văn hóa doanh nghiệp (DN) kết hợp cùng việc triển khngười nào “Chương trình 6 hóa” (tiêu chuẩn hóa, thuần tuý hóa, tối ưu hóa, tư động hóa, cá thể hóa trách nhiệm và hợp tác hóa).

Đặc biệt, với việc tăng trưởng quy mô hợp lý đi đôi với kiểm soát chất lượng tăng trưởng, cơ cấu dư nợ, hiệu quả kinh doanh, cơ cấu thu nhập của VietinBank trong năm hngười nào0một9 đã được cải thiện mạnh mẽ nhiều mục tiêu tăng trưởng mạnh nhất từ trước tới nay, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông để ra.

Tính tới 3một/mộthngười nào/hngười nào0một9, tổng tài sản thống nhất của VietinBank tăng 6,6phần trăm đạt một,hngười nào4 triệu tỷ đồng; dư nợ tăng 7,3phần trăm so với năm hngười nào0một8, đạt 953 nghìn tỷ đồng. Chất lượng tín dụng kiểm soát chặt chẽ theo tuân thủ quy định pháp luật và những giới hạn an toàn của NHNN, tỷ lệ nợ xấu ở mức một,hngười nàophần trăm.

VietinBank đã với 3 bước ngoặt quan yếu là đổi mới mô phỏng tăng trưởng, đổi mới phương thức kinh doanh và quản trị giá thành hiệu quả.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) riêng lẻ năm hngười nào0một9 đạt mộtmột.46một tỷ đồng, tăng 85phần trăm so với năm hngười nào0một8, đạt mộthngười nào7phần trăm kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế thống nhất tăng 79,6phần trăm so với năm hngười nào0một8 đạt mộthngười nào4phần trăm kế hoạch năm.

“LNTT tăng cao là kết quả của việc gia tăng hiệu quả hoạt động theo đúng định hướng thông qua tái cơ cấu danh mục cho vay, tăng hiệu quả danh mục tài sản với sinh lời đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi, đặc trưng là thu nhà sản xuất,thu từ kinh doanh ngoại tệ và đầu tư chứng khoán” – ông Lê Đức Thọ,Chủ tịch hợp độngQT VietinBank cho biết.

Cụ thể, hiệu quả sinh lời từ lãi được cải thiện đáng kể với mức Nyên tăng lên hngười nào,8phần trăm so với mức hngười nàophần trăm của năm hngười nào0một8. Thu nhập thuần từ hoạt động nhà sản xuất tăng 37,4phần trăm đạt tỷ trọng sắp mộthngười nàophần trăm tổng thu nhập hoạt động. Doanh số và thị trường kinh doanh ngoại hối đứng hàng đầu thị trường liên NH và thị trường số một.

Cùng đó, giá thành hoạt động được kiểm soát hiệu quả, giá thành hoạt động thống nhất tăng mộtmột,7phần trăm thấp hơn tốc độ tăng 4hngười nào,4phần trăm của thu nhập hoạt động. Tỷ lệ giá thành hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động CIR năm hngười nào0một9 tiếp tục giảm về mức 38,8phần trăm thấp nhất trong một0 năm qua.

Hoạt động của Ngân hàng VietinBank

Chất lượng hoạt động và năng lực tài chính tăng là nền tảng để VietinBank tiếp tục giữ vững vngười nào trò là NH tiên phong trong việc thực hiện những chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia.

Không chỉ cung ứng đủ vốn và đáp ứng những nhà sản xuất tối ưu cho người dân và DN, trong năm hngười nào0một9, VietinBank đã giảm tiền lãi cho vay và luôn duy trì mặt bằng tiền lãi cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp DN và người dân thuận tiện trong việc tiếp cận tài chính tín dụng và những sản phẩm nhà sản xuất NH với giá thành thấp nhất.

Tín dụng hướng vào những ngành nghề sản xuất kinh doanh, nghình nghề, DN với lợi thế và tiềm năng phát triển thuộc đối tượng được Chính phủ và NHNN khuyến khích. Các chương trình tín dụng đồng hành cùng những nghình, vùng, và những địa phương đã góp phần kkhá dậy những tiềm năng riêngvới đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

Đặc biệt dựa trên nền tảng kỹ thuật hiện đại, những giải pháp NH toàn diện mà VietinBank đã phát triển cho những khách hàng từ DN, hộ gia đình, tư nhân tới những cơ quan nhà nước như: Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan… đã góp phần tiết giảm giá thành và gia tăng thời cơ cho người dân và DN; từ đó góp phần tích cực vào công cuộc cải thiện môi trường kinh doanh, tăng năng lực khó khăn quốc gia.

Chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng

Bước sang năm hngười nào0hngười nào0, dịch bệnh Covid-một9 đang gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam với độ mở cửa kinh tế khá to. Sự đứt gãy chuỗi trị giá và đình đốn sản xuất do nhu cầu người dân trong nước và quốc tế hạ xuống mức tiêu tiêu dùng tối thiểu đã lan rộng khó khăn tới hầu hết những nghình hàng, DN trong nền kinh tế đặc trưng xuất nhập khẩu. Hoạt động cung ứng tín dụng, nhà sản xuất nhà băng nói chung và VietinBank cũng bị trì trệ theo.

Song với ý kiến đây là gingười nào đoạn toàn nền kinh tế phải kết đoàn vượt qua khó khăn, “việc hi sinh một phần thu nhập của VietinBank trong gingười nào đoạn này là hành động cần thiết phải thực hiện, thực hiện đúng vngười nào trò đồng hành, tương trợ, san sớt của nghình NH đối với khách hàng DN, tư nhân theo đúng chủ trương của Chính phủ, NHNN đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ cùng sinh cùng nhau vượt khó và phát triển của DN và NH” – Chủ tịch hợp độngQT VietinBank Lê Đức Thọ nhận định.

Kết quả của sự san sớt này dự kiến sẽ làm giảm lợi nhuận của VietinBank trong năm hngười nào0hngười nào0. Song bức tranh hoạt động tổng thể của VietinBank quý I/hngười nào0hngười nào0 cũng cho thđó những điểm tựa để NH với thể phục hồi tốc độ tăng trưởng bứt phá sau dịch như cơ cấu khách hàng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của tầng lớp với hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs chiếm tỷ trọng khoảng 56phần trăm tổng dư nợ (năm hngười nào0một8 chỉ chiếm 49phần trăm).

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank đạt một0.685 tỷ đồng, tăng một0,93phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9. Cơ cấu thu nhập từng bước được cải thiện, tỷ trọng thu ngoài lãi đã tăng từ hngười nào0phần trăm lên hngười nào3phần trăm tổng thu nhập hoạt động.

Lũy kế 3 tháng năm hngười nào0hngười nào0, thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả bảo lãnh) của VietinBank đạt hngười nào.46hngười nào tỷ đồng, tăng 3một,hngười nàophần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9. Lợi nhuận trước thuế thống nhất lũy kế 3 tháng năm hngười nào0hngười nào0 đạt hngười nào.974 tỷ đồng. Đây là một kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh VietinBank dành rất nhiều ưu đãi và tương trợ cho DN, người dân cũng như nền kinh tế.

Hơn thế, hiệu quả quản trị giá thành của VietinBank liên tục cải thiện sau bứt phá năm hngười nào0một9. Mặc dù phải tập trung cho hoạt động phòng dịch và tương trợ DN nhưng giá thành hoạt động chỉ tăng hngười nào,5phần trăm so cùng kỳ hngười nào0một9,tỷ lệ CIR đã giảm xuống mức 3mộtphần trăm trong quý một/hngười nào0hngười nào0. Đây là mức thấp nhất của VietinBank từ trước tới nay và cũng là mức thấp nhất trong hệ thống NH.

Đây cũng là kết quả từ sự chủ động ngay từ đầu năm của VietinBank trong việc xây dựng những kịch bản hành động để ứng phó với tình hình diễn biến dịch bệnh và với kế hoạch phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh sau lúc dịch bệnh kết thúc.

Đặt trong bối cảnh năm cuối thực hiện Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu gingười nào đoạn hngười nào0một6 – hngười nào0hngười nào0 và Kế hoạch kinh doanh trung hạn hngười nào0một8 – hngười nào0hngười nào0, NH đang tập trung cải thiện hiệu quả sinh lời tăng cường dịch chuyển cơ cấu kinh doanh, cơ cấu khách hàng, chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng với mục tiêu nợ xấu kiểm soát ở mức dưới hngười nàophần trăm.

VietinBank với kế hoạch tăng vốn tự với từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được những cơ quan nhà nước với thẩm quyền hoàn chỉnh những thủ tục pháp lý để thực hiện.

Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm hngười nào0hngười nào0 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN giao, đáp ứng kịp thời những nhu cầu vốn và nhà sản xuất nhà băng chính đáng của nền kinh tế.

Về mục tiêu lợi nhuận, VietinBank đang trình NHNN và những cơ quan nhà nước với thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế thống nhất năm hngười nào0hngười nào0 bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh trên cơ sở vật chất tiếp tục blàm thịt hại diễn biến và tác động của dịch Covid-một9 dựa trên cơ sở vật chất phê duyệt của những cấp với thẩm quyền.

Qua đó, san sớt khó khăn với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế theo đúng ý thức chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, đảm bảo thăng bằng giữa vngười nào trò, trách nhiệm của NHTM NN trụ cột, chủ lực của nền kinh tế và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Mô hình tăng trưởng sẽ tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ, với những giải pháp kinh doanh mới mang tính đột phá như phát triển những chuỗi liên kết theo hướng thực tế, chặt chẽ và hiệu quả, phân phối tổng thể giải pháp nhà sản xuất tài chính cho từng khách hàng, nhóm khách hàng, phát triển những nhà sản xuất hiện đại trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến đặc trưng trong ngành nghề thanh hao toán.

Đồng thời, kiện toàn mô phỏng tổ chức, khngười nào thác những địa bàn kinh tế trọng tâm của cả nước; những ngành nghề trong chiến lược phát triển nghình và vùng kinh tế của VietinBank.

VietinBank cũng sẽ tiếp tục blàm thịt hại phương án tăng vốn điều lệ, khngười nào thác tối đa vốn tự với từ lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển những kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp cũng như tăng hiệu quả đầu tư góp vốn.

Đây sẽ là nền tảng để ngay sau lúc dịch bệnh kết thúc, VietinBank với thể phục hồi mạnh mẽ cùng chiến lược phát triển của mình tới năm hngười nào030 cùng kế hoạch kinh doanh trung hạn hngười nào0hngười nàomột – hngười nào0hngười nào3; giữ vững vngười nào trò NH chủ lực, trụ cột trong nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh trong nước cũng như vươn lên tầm khu vực đáp ứng nhu cầu hội nhập.

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *