VietinBank khẳng định vai trò chủ lực của ngành ngân hàng và nền kinh tế
VietinBank bảo đảm hiệu quả và cải thiện hoạt động kinh doanh

Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội quốc gia

Ngày hngười nào3/5, VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Đhợp độngCĐ) thường niên hngười nào0hngười nào0.

Kết thúc năm hngười nào0một9, hoạt động kinh doanh của VietinBank đạt được kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vngười nào trò là nhà băng nhà nước to, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, tiên phong thực hiện những chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

Năm hngười nào0một9, VietinBank triển khngười nào đồng bộ, quyết liệt và mang kết quả những nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu gingười nào đoạn hngười nào0một6 – hngười nào0hngười nào0 và thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn hngười nào0một8 – hngười nào0hngười nào0.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank năm hngười nào0một9 vượt những mục tiêu Đhợp độngCĐ đề ra, cải thiện mạnh mẽ nhiều mục tiêu tăng trưởng mạnh nhất từ trước tới nay.

Tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn 5 lần tốc độ tăng trưởng quy mô; Tổng tài sản thống nhất của VietinBank tới 3một/mộthngười nào/hngười nào0một9 đạt một,hngười nào4 triệu tỷ đồng, tăng 6,6phần trăm so với năm hngười nào0một8 và vượt kế hoạch Đhợp độngCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm hngười nào0một9 đạt mộtmột.46một tỷ đồng, đạt mộthngười nào7phần trăm kế hoạch Đhợp độngCĐ đề ra; Lợi nhuận trước thuế thống nhất đạt mộtmột.78một tỷ đồng, đạt mộthngười nào4phần trăm kế hoạch Đhợp độngCĐ đề ra; Thu nhập thuần từ hoạt động nhà phân phối tăng 37,4phần trăm so với hngười nào0một8. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức một,hngười nàophần trăm.

Đặc biệt, chất lượng hoạt động và năng lực tài chính tăng là nền tảng để VietinBank tiếp tục giữ vững vngười nào trò là nhà băng (NH) tiên phong trong việc thực hiện những chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia.

Không chỉ cung ứng đủ vốn và đáp ứng những nhà phân phối tối ưu cho người dân và doanh nghiệp (DN), trong năm hngười nào0một9, VietinBank đã giảm tiền lời cho vay và luôn duy trì mặt bằng tiền lời cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp DN và người dân thuận tiện trong việc tiếp cận tài chính tín dụng và những sản phẩm,nhà phân phối NH với tầm giá thấp nhất.

Trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-một9, để tương trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, VietinBank đã triển khngười nào kịp thời, đồng bộ những nhóm giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để tương trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Tính tới 3một/3/hngười nào0hngười nào0, tổng tài sản của VietinBank đạt một.hngười nàohngười nào3 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tại thời khắc 3một/3/hngười nào0hngười nào0 đạt 896 nghìn tỷ đồng, tăng 0,33phần trăm so với cuối năm hngười nào0một9. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời khắc 3một/3/hngười nào0hngười nào0 đạt 9hngười nào4 nghìn tỷ đồng, giảm một,hngười nào5phần trăm so với cuối năm hngười nào0một9 do tác động từ suy giảm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng vẫn mang sự dịch chuyển tích cực theo hướng tăng tỷ trọng những tầng lớp mang hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs (tỷ trọng bán lẻ và SMEs chiếm khoảng 56phần trăm dư nợ cho vay khách hàng tại thời khắc 3một/3/hngười nào0hngười nào0).

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank lũy kế 3 tháng đầu năm hngười nào0hngười nào0 đạt một0.685 tỷ đồng, tăng một0,93phần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9. Cơ cấu thu nhập từng bước được cải thiện, tỷ trọng thu ngoài lãi đã tăng từ hngười nào0phần trăm lên hngười nào3phần trăm tổng thu nhập hoạt động. Lũy kế 3 tháng năm hngười nào0hngười nào0, thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả bảo lãnh) của VietinBank đạt hngười nào.46hngười nào tỷ đồng, tăng 3một,hngười nàophần trăm so với cùng kỳ năm hngười nào0một9.

Tiên phong trong tăng năng lực quản trị rủi ro

Trong những năm qua, VietinBank luôn là nhà băng tiên phong trong việc tăng năng lực quản trị rủi ro, dịch chuyển cơ cấu tài sản theo hướng an toàn vững bền nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR và cam kết với những đối tác chiến lược.

Hiện tại, tỷ lệ CAR của VietinBank vẫn đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định hiện hành của NHNN tại Thông tư hngười nàohngười nào/hngười nào0một9/TT-NHNN. Tuy nhiên, từ năm hngười nào0một3 tới nay, vốn điều lệ của VietinBank ko được bổ sung thêm, năng lực vốn hạn chế lúcến cho VietinBank đang đứng trước thách thức rất to để tạo ra yêu cầu tỷ lệ CAR tối thiểu theo chuẩn mực Basel II quy định tại Thông tư 4một/hngười nào0một6/TT-NHNN.

Việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để VietinBank mang thể tiếp tục giữ vững vngười nào trò là NHTM Nhà nước to, chủ lực, chủ đạo trong cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm, nhà phân phối tài chính kịp thời, đầy đủ cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, khác với những nhà băng thương nghiệp khác còn nhiều dư địa để tăng vốn, những giải pháp tăng vốn từ nguồn lực nội tại của VietinBank đều đã được tận dụng tối đa và đã chạm hạn mức. Do đó, từ năm hngười nào0một8 VietinBank đã phải chủ động điều chỉnh quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với tiềm năng thị trường và khả năng của nhà băng.

Trong bối cảnh phương án tăng vốn của VietinBankđang được những cơ quan nhà nước mang thẩm quyền hoàn chỉnh những thủ tục pháp lý để thực hiện, trước thềm Đhợp độngCĐ năm hngười nào0hngười nào0, một số chuyên gia nhận định, VietinBank sẽ phải lựa chọn giải pháp là tiếp tục định hướng tăng trưởng dư nợ tín dụng trong giới hạn đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụngmà NHNN giao.

Trong những tháng đầu năm hngười nào0hngười nào0, tình hình dịch bệnh Covid-một9 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới nền kinh tế, với vngười nào trò là NHTM nhà nước trụ cột, chủ lực, VietinBank đã bthịt hại những chỉ đạo, quản lý của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để đưa ra hàng loạt những giải pháp nhằm đồng hành, san sớt, tương trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau dịch bệnh.

Trong năm hngười nào0hngười nào0 VietinBank cam kết dự kiến sẽ dành khoảng 3 – 4 nghìn tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để tương trợ tiền lời và giảm phí, đồng hành và san sớt khó khăn với những khách hàng. Điều này cứng cáp sẽ tác động trực tiếp tới mục tiêu lợi nhuận của VietinBank trong năm hngười nào0hngười nào0…

News Reporter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *